Σκοπός Εταιρείας


Η εταιρεία ACTIS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ACTIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1986 και είναι αμιγής Ελληνική εταιρεία. Η δράση της ACTIS είναι επικεντρωμένη στην αξιοποίηση της τεχνολογίας των Ολοκληρωμένων Λύσεων Διαχείρισης Γνώσης και συγκεκριμένα Λύσεων Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης και Διαχείρισης Εγγράφων καθώς επίσης και Λύσεις Ψηφιοποίησης Εγγράφων. Η εταιρεία αντιπροσωπεύοντας διεθνή, αναγνωρισμένα προϊόντα, αναλαμβάνει υπηρεσίες για να προσφέρει λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές σημερινές και μελλοντικές ανάγκες των Πελατών της.

Στόχος της ACTIS είναι η διερεύνηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων του Πελάτη στον τομέα της Διαχείρισης Επιχειρησιακής Πληροφόρησης και η παροχή αποτελεσματικών λύσεων με συνέπεια, αξιοπιστία και έμφαση στην εξυπηρέτηση. Η ACTIS αναλαμβάνει τη μελέτη, την προμήθεια, την εγκατάσταση, την υλοποίηση και την υποστήριξη των συγκεκριμένων λύσεων πληροφορικής, ενσωματώνοντας την τεχνογνωσία και την μακροχρόνια διεθνή εμπειρία του προσωπικού της.

Παράλληλα η εταιρεία ασχολείται με την ανάπτυξη, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων κάθε χρήσης, και κυρίως γραφείων, καταστημάτων, και κατοικιών σε περιοχές υψηλής εμπορικότητας, διατηρώντας μακροχρόνιες μισθώσεις με εταιρείες.

internet support ©2003 - 2018  emile®