Δραστηριότητες


Η ACTIS αναλαμβάνει έργα, όπως :
  • Υπηρεσίες ψηφιοποίησης φυσικού αρχείου με ειδικούς επαγγελματικούς ταχυσαρωτές και λογισμικά στο χώρο του Πελάτη, ή στο χώρο της εταιρείας.
  • Λύσεις ταχείας αυτοματοποιημένης μαζικής εισαγωγής εγγράφων στο εκάστοτε σύστημα του Πελάτη, μετά από την ψηφιοποίηση τους.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάλυσης και σχεδίασης λύσεων βάσει των αναγκών του Πελάτη για την εγκατάσταση ροής ψηφιοποίησης εγγράφων.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό των φυσικών εντύπων του Πελάτη, έτσι ώστε να απλοποιείται η διαδικασία ψηφιοποίησης, με το μικρότερο δυνατό κόστος.
H ACTIS αντιπροσωπεύει και προσφέρει τους SCAMAX σαρωτές εγγράφων της γερμανικής εταιρείας INOTEC, οι οποίοι καλύπτουν τις απαιτήσεις για μαζικές ψηφιοποιήσεις εγγράφων. Οι σαρωτές εγγράφων SCAMAX έχουν κορυφαία ποιότητα κατασκευής, και εργονομικό σχεδιασμό, ώστε να αντέχουν στις αυξημένες απαιτήσεις των λύσεων ψηφιοποίησης. Οι σαρωτές εγγράφων SCAMAX καλύπτουν το 50% της γερμανικής αγοράς ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, με εγκαταστάσεις σε πολυεθνικούς οργανισμούς, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κλπ.

internet support ©2003 - 2018  emile®