Είναι γεγονός ότι οι εταιρείες και οι οργανισμοί, οι οποίοι μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της επεξεργασίας των πληροφοριών τους, μπορούν να ανταποκριθούν γρηγορότερα και καλύτερα στους πελάτες τους.

Προβλήματα που λύνουμε:

 • Χρονοβόρες και πολυέξοδες αναζητήσεις φυσικών & ηλεκτρονικών αρχείων από διάφορες πηγές.
 • Χρονοβόρες διαδικασίες κατά την διαχείριση των διαφορετικών μορφών των αρχείων.
 • Συνεχώς αυξανόμενο κόστος αποθήκευσης φυσικού αρχείου στον ίδιο χώρο ή/ και σε διαφορετικούς χώρους.
 • Ανεπάρκεια κατάλληλων χώρων φύλαξης τους λόγω μεγάλου όγκου πληροφοριών σε έντυπη μορφή.
 • Αποθήκευση των ίδιων πληροφοριών σε διαφορετικά σημεία.
 • Έλλειψη ασφάλειας στη διαφύλαξη εγγράφων κατά την πάροδο των ετών.
  • Κίνδυνοι απώλειας ή / και φθοράς της πληροφορίας.
  • Αδυναμία τήρησης αντιγράφων ασφαλείας.
 • Χρονική καθυστέρηση για τη διεκπεραίωση εργασιών και ταλαιπωρία για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.

Οφέλη από Λύσεις Διαχείρισης Περιεχομένου:

 • Εύκολη και διαρκής πρόσβαση στο αρχείο περισσοτέρων από ένα προσώπων την ίδια στιγμή.
 • Δυνατότητα εκτύπωσης ή / και αναπαραγωγής του συνόλου ή μέρους της πληροφορίας.
 • Διατήρηση των αρχείων για μεγάλο χρονικό διάστημα με χαμηλό κόστος.
 • Ασφάλεια των αρχείων από την πρόσβαση τρίτων.
 • Ασφάλεια των αρχείων από και τυχόν τροποποιήσεις που γίνουν από τρίτους.
 • Μείωση του χώρου αποθήκευσης αρχείων.
 • Μείωση του κόστους αναζήτησης και ανάκτησης των εγγράφων.
 • Μείωση του χρόνου αναζήτησης και ανάκτησης των εγγράφων.
 • Βελτίωση ανταγωνιστικότητας.
 • Άμεση εξυπηρέτηση των πελατών.
 • Αισθητή μείωση του χρόνου ανταπόκρισης στον Πελάτη.
 • Αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων. Επιτυγχάνεται ως αποτέλεσμα των συνθηκών εργασίας: αυτοματοποίηση εργασιών, γρήγορη επικοινωνία, πιο άνετο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Μείωση λειτουργικού κόστους.
Προβλήματα που λύνουμε »»

Οφέλη από Λύσεις Διαχείρισης Περιεχομένου »»

internet support ©2003 - 2018  emile®