Υπηρεσίες


Η ACTIS προσφέρει υπηρεσίες ανάλογα με τις δυναμικές ανάγκες του Πελάτη με συγκεκριμένες, κάθε φορά, συμβάσεις έργων και υπηρεσιών. Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν:

Μελέτη:


Η ACTIS αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών όσον αφορά την ψηφιοποίηση των εγγράφων του πελάτη με στόχο την αυτοματοποιημένη μαζική εισαγωγή των εγγράφων σε ένα σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης.

Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης Εγγράφων:


Η ACTIS αναλαμβάνει με συνέπεια, επιμέλεια και χωρίς καθυστέρηση υπηρεσίες ψηφιοποίησης παλαιών και καθημερινών εγγράφων του πελάτη σε ιδιόκτητους χώρους της εταιρείας ή σε χώρους του πελάτη, την ενοικίαση λύσεων ψηφιοποίησης, χρησιμοποιώντας προσωπικό της εταιρείας ή του πελάτη και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης, κατά την ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου του πελάτη.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:


H ACTIS παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξειδικευμένο προσωπικό με μεγάλη εμπειρία στο χώρο, κατά την διαμόρφωση των εντύπων των πελατών, έτσι ώστε να απλοποιείται η διαδικασία ψηφιοποίησης και εισαγωγής πληροφοριών στο σύστημα του πελάτη.

Εκπαίδευση:


Η ACTIS έχει τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης για την ψηφιοποίηση εγγράφων, στην περίπτωση που ο πελάτης θελήσει να αναλάβει την ψηφιοποίηση των αρχείων του με δικό του προσωπικό.

Τεχνική Υποστήριξη – Συντήρηση:


H ACTIS προσφέρει υποστήριξη για τον εξοπλισμό ψηφιοποίησης εγγράφων, στηριζόμενη σε συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης με τον πελάτη.

internet support ©2003 - 2018  emile®